اخبار

ممنوعیت فعالیت انتخاباتی کارکنان سازمان و دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آستانه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه معاونت ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه ضمن تاکید بر کمک به برگزاری باشکوه انتخابات پیش رو، همه کارکنان خود را از هر گونه استفاده از سمت، عنوان و
۲۲ خرداد ۱۴۰۳