چشم انداز، ماموریت ها و اهداف

چشم انداز:

 

ایفیک در چشم انداز 2030 میلادی: یک شرکت سرمایه گذاری قابل اتکا و مرجع در تراز جهانی است.

شریک راهبردی مطمئن شرکتهای معتبر داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در خارج و داخل ایران است.

 

ماموریت:

 

صیانت، مدیریت، ساماندهی و مولدسازی سرمایه گذاریهای ایران در خارج از کشور.

کمک به ارتقاء و تقویت جایگاه ایران در تعامالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای همسایه و همسو.

توسعه صادرات و افزایش تراز تجاری و همچنین تأمین نیازهای اساسی کشور در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع با انجام سرمایه گذاری های راهبردی.

 

اهداف:

 

سرمایه گذاری در کشورهای هدف با رویکرد توسعه صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای اساسی کشور.

جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال دانش فنی از طریق ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری در کشور .

ساماندهی سبد سرمایه گذاری موجود، خروج از سرمایه گذاری های دارای بازده اندک و ریسک زیاد .

کمک به دولت در راستای ارتقای تابآوری و مقابله با تحریم های خارجی.