برنامه ریزی و تجهیز منابع

 

 

نام و نام خانوادگي: عباس كاظمي بهمن آباد

متولد: 1348  

تلفن تماس: 22027677

آدرس الكترونيكي: kazemi 813@yahoo.com ​   


 

مدارك تحصيلي:

-       فوق ليسانس: علوم اقتصادي از دانشگاه علامه طباطبايي ( سال 1376)

-       ليسانس:       اقتصاد بازرگاني از دانشگاه علامه طباطبايي ( سال 1371)

ديپلم:          علوم رياضي فيزيك (سال 1367) 


 

سنوات و سوابق خدمت:

-       نوع استخدام : رسمي    سنوات خدمت :  حدود 19 سال

-       مدير كل دفتر هماهنگي خدمات بازرگاني (معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت  صنعت، معدن و تجارت (از بهمن ماه 1386تا پايان 1392)

-       مشاور معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت  صنعت، معدن و تجارت (از دي تا بهمن ماه 1386)

-       معاون مديركل دفتر امور شوراي اقتصاد (معاونت اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور- از سال 1385 تا آبانماه 1386

-       كارشناس و رييس گروه دفتر امور شوراي اقتصاد (معاونت اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور- از سال 1376 تا 1385)

-       مسئول گروه ارزيابي و پيگيري گزارش شوراهاي فرابخشي ستاد برنامه سوم توسعه (سال 1377)

-       مدرس غير موظف دانشگاه آزاد اسلامي : سال 1377

-       دبير غير موظف آموزش و پرورش (از سال 1368 تا 1375)

عضو كارگروه تدوين بسته ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي (ويژه زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها)  


 

مقالات و گزارشهاي علمي:

-       توسعه تجارت خارجي (فرصتها و چالشهاي موجود در برنامه چهارم توسعه سال 85-1384)

-       تحليل آثار كنترل قيمت كالاها و خدمات اساسي  ( سال 1383 ارايه شده به موسسه عالي پژوهش و برنامه ريزي)

-       ارزيابي سياستهاي حمايتي دولت از بخش كشاورزي ( سال 1383)

-       مطالعات موضوعي در خصوص وضعيت بازار داخلي و خارجي روغن نباتي، پنبه، علوفه و ....)


 

سوابق آموزشي:

طي نمودن قريب به 800 ساعت دوره آموزش رسمي در زمينه:

-       آموزش‌هاي عمومي (نظير زبان انگليسي، نرم افزارها و  وب، دوره‌هاي حراست،....)

​-       آموزشهاي تخصصي- كاربردي (حقوقي، علمي ، تحليلي)