پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
فرآیند جهانی شدن و تبدیل دنیا به دهکده واحد، باعث همگرایی قابل توجه در کلیه حوزه‌ها از جمله اقتصاد و روابط تجاري در سطح بین‌المللی شده است. امروزه کشورهاي ...
اطلاعات بيشتر...
سرمايه‌گذاري‌های ایفیک در سطح قاره های اروپا، آفریقا، آسیا و آفریقای جنوبی گسترده شده اند.
اطلاعات بيشتر...
بررسی و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران، شامل فرایندهایی است که به اجمال در فلوچارتهای زیر معرفی شده اند.
اطلاعات بيشتر...
ايفيك در سرمايه گذاريهاي جديد خود اولويتهاي زير را ...
اطلاعات بيشتر...