مدیر امور سرمایه گذاری

 حمید افتخاری کندلجی

سمت: مدیر امور سرمایه گذاریمتولد: 1348

محل تولد: مرند

وضعيت تاهل: متاهل

تحصيلات:

فوق ليسانس: سیاست گذاری عمومی (Public Policy) با دو گرایش : 1- سیاست گذاری تجارت و صنعت 2- استراتژی و مدیریت جهانی از مدرسه عالی سیاست گذاری و مدیریت سئول

  (KDI School of Public Policy and Management) : در سال 1385


فوق ليسانس: اقتصاد بين الملل از دانشكده امور اقتصادي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي) : 1377


ليسانس: اقتصاد نظري از دانشگاه تبريز :1374


ديپلم: رياضي فيزيك


اهم دوره هاي آموزش ضمن خدمت:

دوره 10 روزه تشويق سرمايه گذاري در مؤسسه IDA ايرلند


- دوره 45 روزه در زمينه مطالعات امكان سنجي، مديريت و اجراي پروژه (برگزارشده توسط يونيدو در تهران)


- دوره 45 روزه در زمينه ارتقاء سرمايه گذاري خارجي در مؤسسه همكاريهاي بين المللي ژاپن(جايكا)


- دوره چهار ماهه (بالغ بر 370 ساعت) رایزنی بازرگانی خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران


آشنائي به زبان خارجي:

مكاتبه، مكالمه و مذاكره تجاري به زبان انگليسي – خوب


آشنائي با كامپيوتر:

Internet, PowerPoint, Excel, Word


سوابق کاری :

الف - 1375 الي 1379 دفتر روابط اقتصادي خارجي معاونت امور بين ا لملل وزارت امور اقتصادي و دارائي اهم فعاليت ها: مشاركت در برگزاري اجلاسهاي كميسيونهاي همكاري هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي روسيه،ارمنستان و آذربايجان


ب- 1379 الي 1386 : دفتر سرمايه گذاريهاي خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران( وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي)


اهم فعاليت ها :

مسئوليت ارزيابي مطالعات امكان سنجي و بررسي قرارداد هاي مشاركت ده ها طرح سرمايه گذاري خارجي و تهيه و ارائه گزارش درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي به هيأت سرمايه گذاري خارجي و تهيه پيش نويس ده ها مجوز سرمايه گذاري خارجي (در بيش از پنجاه مورد)


سرپرستي گروه كارشناسان مسئول بررسي طرحها در مراحل مختلف پروسه صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي و نظارت بر امور سرمايه گذاري ( در بيش از صد مورد درخواست)


مشاركت فعال در تهيه پيش نويس آئين نامه اجرائي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي


_ تدريس مباني نظري و تشريح قوانين و مقررات سرمايه گذاري خارجي و مكانيزم هاي اجرائي جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي در همايش ها و كارگاه هاي آ موزشي مختلف از جمله در اصفهان، بندر عباس، تبريز، اروميه ،كرمانشاه، يزد، ساري و ...


_ شركت در مذاكرات انعقاد موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري با چند كشور مختلف از جمله هلند ، اسلووني و چين

وضعيت استخدامي و پست رسمي سازماني:

مسئوليت ارزيابي مطالعات امكان سنجي و بررسي قرارداد هاي مشاركت ده ها طرح سرمايه گذاري خارجي و تهيه و ارائه گزارش درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي به هيأت سرمايه گذاري خارجي و تهيه پيش نويس ده ها مجوز سرمايه گذاري خارجي (در بيش از پنجاه مورد)


سرپرستي گروه كارشناسان مسئول بررسي طرحها در مراحل مختلف پروسه صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي و نظارت بر امور سرمايه گذاري ( در بيش از صد مورد درخواست)


مشاركت فعال در تهيه پيش نويس آئين نامه اجرائي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي


_ تدريس مباني نظري و تشريح قوانين و مقررات سرمايه گذاري خارجي و مكانيزم هاي اجرائي جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي در همايش ها و كارگاه هاي آ موزشي مختلف از جمله در اصفهان، بندر عباس، تبريز، اروميه ،كرمانشاه، يزد، ساري و ...


_ شركت در مذاكرات انعقاد موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري با چند كشور مختلف از جمله هلند ، اسلووني و چين

وضعيت استخدامي و پست رسمي سازماني:

استخدام رسمي( 5/12/1374)


رئيس گروه بررسي طرح ها و نظارت بر امور سرمايه گذاري (از آبان1382)


انتقال به سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 4/9/1386


رایزن بازرگانی ایران در آفریقای جنوبی (سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی– پرتوریا) از تاریخ 20 آبان 1387 تا 25 اسفند 1391


مدير امور سرمايه گذاري – شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران از بهمن ماه 1392