عسکری در سومین گردهمایی مدیران کل استان های وزارت اقتصاد تاکید کرد: ادارات کل استان ها رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان را با اولویت پیگیری کنند
عسکری در سومین گردهمایی مدیران کل استان های وزارت اقتصاد تاکید کرد: ادارات کل استان ها رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان را با اولویت پیگیری کنند
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه طی سخنانی در شروع این نشست، ضمن تاکید بر موضوع اولویت بخشی در رسیدگی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، به بحث و بررسی در مورد موضوعاتی همچون تحقق درآمدهای هشت ماهه سال جاری دولت و لزوم هماهنگی بیشتر در استان در جهت تحقق در آمدها در ماه های باقیمانده سال جاری، شناسایی کامل اموال و دارایی های دولت و مراقبت و استفاده بهینه از آن و فروش اموال مازاد دولت پرداخت و  این اقدامات را از مهمترین برنامه های وزارت اقتصاد در سطوح استانی برشمرد.
عسکری در ادامه، لزوم تسریع در بروز رسانی امکانات و تجهیزات وزارتخانه و ادارات کل اقتصاد و دارایی استانها، استفاده صحیح و بهینه از منابع صرفه جویی در هزینه ها را خواستار شد.
این گزارش حاکی است، در این جلسه، همچنین گزارش های منتخبین مناطق شش گانه تقسیمات کشوری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها ارائه شد.
بنا بر این گزارش، در ادامه، گزارش شاخص های عملکردی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و  عملکرد "مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای" ارائه شد.
همچنین، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیران ادارات کل استانی وزارتخانه و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه، از جمله برنامه های سومین گردهمایی نمایندگان وزیر و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های وزارت  اقتصاد بود

1397/09/26